MDM - Mieszkania dla młodych

Wszystkie artykuły MDM

Za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania programu MdM. Coraz więcej banków dołącza do programu, nie brakuje też zainteresowania ze strony kupujących. Jedynym niepokojącym faktem jest uboga oferta mieszkań u deweloperów. Zgodnie z treścią ustawy lokal mieszkalny musi mieć odpowiedni metraż oraz mieścić się w limicie cenowym.

Czytaj dalej


Myślisz o zakupie własnego M, a nie jesteś pewnie czy spełnia ono wszystkie kryteria programu? Główne wyznaczniki to powierzchnia oraz cena.

Zgodnie z wytycznymi programu powierzchnia użytkowa nie może być większa niż:

75m² dla lokalu mieszkalnego;
100m² dla domu jednorodzinnego;

Czytaj dalej


Gdzie po kredyt?

Kategoria: Aktualności

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych można składać do instytucji kredytujących od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku. Lista banków współpracujących z Bankiem Gospodarki Krajowej jest już znana. Na stronach BGK systematycznie aktualizowana jest dostępność banków, za pośrednictwem których można się ubiegać o kredyt w programie MdM. Jeszcze w grudniu 2013 roku umowę podpisały dwa największe banki pod względem kapitałowym PKO BP oraz Pekao SA. Te banki jako pierwsze mierzą się z zasadami przyznawania wsparcia.

Czytaj dalej


O tym należy pamiętać!

Kategoria: Aktualności

Program Mieszkanie dla Młodych zakłada pomoc w nabyciu pierwszego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Pomoc ta jednak wiąże się z określonymi obowiązkami Beneficjenta. Nabywcy nieruchomości powinni pamiętać iż obowiązuje ich zakaz dotyczący nabywania praw do nieruchomości i wykorzystania dofinansowanego lokalu.

Czytaj dalej


Finansowanie 2014-2018

Kategoria: Aktualności

Wprowadzony 1 stycznia 2014 roku program Mieszkanie dla Młodych będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Państwo na realizację projektu przeznaczy ok. 3,6 mld zł., nie licząc wydatków budżetowych na zwrot części poniesionych wydatków przy zakupie materiałów budowlanych. Środki będą pochodzić z wpływów do budżetu państwa powstałych z likwidacji ulgi budowlanej.

Czytaj dalej


Zakończony w 2012 roku program Rodzina na Swoim cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nabywców swojego pierwszego mieszkania. Czy nowy program Mieszkanie dla Młodych powtórzy sukces swojego poprzednika?

Kupno pierwszego mieszkania to duże wyzwanie dla każdego w szczególności młodego człowieka. Cel obu tych programów jest jeden- pomóc osobą młodym w zakupie pierwszego własnego M. Zbliżone są również limity powierzchniowe oraz cenowe. Nie zmieniona została wielkość mieszkania lub domu kwalifikującego się do dofinansowania oraz fakt iż rząd dopłaca tylko do 50 m2. Czytaj dalej