MDM - Mieszkania dla młodych

Wszystkie artykuły dopłaty

Myślisz o zakupie własnego M, a nie jesteś pewnie czy spełnia ono wszystkie kryteria programu? Główne wyznaczniki to powierzchnia oraz cena.

Zgodnie z wytycznymi programu powierzchnia użytkowa nie może być większa niż:

75m² dla lokalu mieszkalnego;
100m² dla domu jednorodzinnego;

Czytaj dalej


Gdzie po kredyt?

Kategoria: Aktualności

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych można składać do instytucji kredytujących od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku. Lista banków współpracujących z Bankiem Gospodarki Krajowej jest już znana. Na stronach BGK systematycznie aktualizowana jest dostępność banków, za pośrednictwem których można się ubiegać o kredyt w programie MdM. Jeszcze w grudniu 2013 roku umowę podpisały dwa największe banki pod względem kapitałowym PKO BP oraz Pekao SA. Te banki jako pierwsze mierzą się z zasadami przyznawania wsparcia.

Czytaj dalej