MDM - Mieszkania dla młodych

Wszystkie artykuły Budowa domu

Program zakłada zwrot osobą fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania lub domu. O zwrot wydatków można się ubiegać kiedy:

  • wydatki związane z budową lub nadbudową zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  • -pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014r.

Czytaj dalej