MDM - Mieszkania dla młodych

Sprawdź czy mieszkanie kwalifikuje się do dopłaty?

Myślisz o zakupie własnego M, a nie jesteś pewnie czy spełnia ono wszystkie kryteria programu? Główne wyznaczniki to powierzchnia oraz cena.

Zgodnie z wytycznymi programu powierzchnia użytkowa nie może być większa niż:

75m² dla lokalu mieszkalnego;
100m² dla domu jednorodzinnego;

Dodatkowo powierzchnia ta może zostać powiększona o 10m² jeśli nabywcy w momencie przystąpienia do kredytu posiadają min. trójkę dzieci:

85m² dla lokalu mieszkalnego;
110m² dla domu jednorodzinnego;

W każdym przypadku dofinansowaniem objęte jest 50m² powierzchni użytkowej.

 

i4

Kolejnym wyznacznikiem jest cena, dokładniej limit m² określony dla danego regionu. Zgodnie z BGK od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku będą obowiązywały następujące limity cen za m²:

Szacuje się, że kryteria ceny i metrażu programu spełnia obecnie ponad 3,8 tys. dostępnych mieszkań. Porównując to z ogólną liczbą 33,1 tys. oferowanych mieszkań z rynku pierwotnego wynik nie jest rewelacyjny. Nie wszystkie mieszkania z rynku pierwotnego mieszczą się w danym limicie. Problem zaczyna się wtedy gdy średnia cena rynkowa i limity cenowe znacznie się od siebie różnią. Wówczas oferta mieszkań w programie MdM jest uboga i nieatrakcyjna.

Jednak to dopiero początek funkcjonowania programu i z czasem sytuacja będzie się polepszać. Dla deweloperów dysponujących mieszkaniami oferowanymi do tej pory w cenach poniżej ustalonych limitów jego wejście w życie nie oznacza większych zmian w strategii sprzedaży. Z pewnością jednak odnotują oni zwiększone zainteresowanie oraz wyższą sprzedaż. W przypadku deweloperów oferujących nieco droższe mieszkania, niektórzy pewnie obniżą ceny wybranych lokali. Tak by tylko zainteresować swoją inwestycją określoną grupę klientów.

 

Kalkulator MDM