MDM - Mieszkania dla młodych

Porównanie programów MdM oraz RnS

Zakończony w 2012 roku program Rodzina na Swoim cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nabywców swojego pierwszego mieszkania. Czy nowy program Mieszkanie dla Młodych powtórzy sukces swojego poprzednika?

Kupno pierwszego mieszkania to duże wyzwanie dla każdego w szczególności młodego człowieka. Cel obu tych programów jest jeden- pomóc osobą młodym w zakupie pierwszego własnego M. Zbliżone są również limity powierzchniowe oraz cenowe. Nie zmieniona została wielkość mieszkania lub domu kwalifikującego się do dofinansowania oraz fakt iż rząd dopłaca tylko do 50 m2.Podobnie jak w Rodzinie na Swoim, tak i w Mieszkaniu dla Młodych mamy do czynienia z mocno zróżnicowaną geograficznie realną dostępnością kwalifikujących się do niego mieszkań. Z uwagi na wyłączenie z niego rynku wtórnego podziały te jeszcze się dodatkowo pogłębiły, gdyż niektóre obszary kraju w zasadzie utraciły możliwość skorzystania z programu. Dyskryminowane są również mniejsze miejscowości w których biznes deweloperski nie jest rozwinięty.

Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy programami jest zmiana sposobu dopłat do kredytu. W ramach RnS państwo dopłacało do odsetek kredytu hipotecznego przez 8 lat. W przypadku MdM kredytobiorca może liczyć na jednorazową dopłatę liczoną od wartości nabywanej nieruchomości. Dopłata jest różna w zależności od ilości posiadanych dzieci. Singiel oraz małżeństwo bez dzieci mogą liczyć na 10% dopłaty do kredytu hipotecznego. W pozostałych przypadkach dofinansowanie wynosi 15%.

Dodatkowo rodzina, która w momencie przystąpienia do kredytu posiada trójkę dzieci może skorzystać z prawa zakupu większego mieszkania lub domu, odpowiednio 85m2 lub 110m2. W przypadku przysposobienia lub urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu można liczyć jeszcze na 5% dopłaty tytułem wcześniejszej spłaty kredytu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby samotne oraz małżeństwa, wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 roku życia. W RnS wymóg wieku nie dotyczył osób samotnie wychowujących dzieci.

Porównując oba programy warto przyjrzeć się ogólnym kosztom kredytu oraz miesięcznemu obciążeniu. Dofinansowanie wkładu własnego przez państwo spowoduje iż zaciągniemy mniejszy kredyt, obniżymy sumę odsetek oraz koszty okołokredytowe. RnS natomiast w pierwszych latach kredytowania nie obciąża tak rodzinnego budżetu. Beneficjent przez 8 lat może liczyć na dopłaty do raty odsetkowej.

Dość znaczącą różnicą jest ograniczenie w zakupie nieruchomości. W ramach MdM można ubiegać się tylko o zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym. RnS dopuszczał natomiast kredytowanie rynku pierwotnego oraz budowę domu systemem gospodarczym.