MDM - Mieszkania dla młodych

Planowanie kredytu z dopłatami

Za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania programu MdM. Coraz więcej banków dołącza do programu, nie brakuje też zainteresowania ze strony kupujących. Jedynym niepokojącym faktem jest uboga oferta mieszkań u deweloperów. Zgodnie z treścią ustawy lokal mieszkalny musi mieć odpowiedni metraż oraz mieścić się w limicie cenowym.

Według specjalistów w ofercie deweloperów nadal brakuje mieszkań spełniających założenia programu. Nie pozwoli to na alokację całego budżetu na 2014 rok. Przyznane środki wynoszą 600 mln. zł, z których prawdopodobnie uda się wydać zaledwie ponad połowę. Pieniędzy nie można przesunąć na kolejny rok. Pochodzą one z rezerwy celowej w danym roku budżetowym i nie ma mowy o przesunięciach.

Co ważne, osoby, którym bank nie zdąży wypłacić ostatniej transzy do końca roku kalendarzowego mogą stracić dopłaty. Wypłata dofinansowania z BGK odbywa się w ostatniej transzy, najpierw kredytobiorca lokuje swoje własne środki oraz pochodzące z kredytu. Po oddaniu lokalu do użytkowania ostatnią transze wypłaca BGK.

Niebezpieczeństwo istniej również wtedy, gdy bank nie wypłaci ostatniej transzy deweloperowi, co może być spowodowane np. opóźnieniami w budowie. W efekcie cały harmonogram płatności ulega wydłużeniu. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie planowanie, dopłata może zostać wypłacona w roku, w którym została zaplanowana do wypłaty, a nie w roku w którym została przyznana.

Oznacza to, że klient, który podpisał umowę o kredyt MdM w 2014 roku może dostać dofinansowanie w roku 2015 bądź następnych. O ile wynika to z dokumentów od dewelopera. BGK przyznaje, że dofinansowanie kredytu nie może zostać przesunięte na kolejny rok. Dlatego bardzo ważne jest rozsądne planowanie finasowania. Jeżeli deweloper ma zamiar oddać mieszkanie do użytkowania pod koniec roku bezpieczniej jest zaplanować wypłatę ostatniej transzy w styczniu.

Pozwoli to uniknąć problemów z wypłatą dotacji oraz niepotrzebnego stresu.