MDM - Mieszkania dla młodych

MDM Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

info13 Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” wprowadzono w życie 1 stycznia 2014 roku, jako następcę programu „Rodzina na swoim”.

Zakończenie MDM planowane jest na koniec 2018 roku. Celem „Mieszkania dla Młodych” jest pomoc Polakom w zakupie własnego mieszkania. Aby jednak otrzymać dopłatę do nieruchomości należy spełnić szereg warunków. Z dniem 1 września wprowadzono nowelizację programu MDM, aby jeszcze większa liczba kredytobiorców mogła skorzystać z państwowych pieniędzy. Zapoznaj się z naszym artykułem i poznaj warunki MDM.

info14 Jakie warunki MDM musisz spełnić aby dopłata należała się właśnie Tobie? Rządowe dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczone są zarówno dla singli, małżeństw, jak i par żyjących w związkach nieformalnych. Państwo przewiduje większe dopłaty dla osób wychowujących dzieci (biologiczne oraz przysposobione), nie zależnie czy jest to osoba będąca w związku formalnym, nieformalnym czy będąca samotnie wychowującym rodzicem.
info15 Ogólne warunki uzyskania dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych na zakup mieszkania pozostały bez zmian. Dofinansowane są kredyty wyłącznie na zakup nieruchomości zaciągane w złotówkach. Dodatkowo, kredyt beneficjenta Mieszkania dla Młodych jest brany na minimum okres 15 lat oraz nie mniej niż 50% wartości nieruchomości.
info16 Program Mieszkanie dla Młodych był kierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Ta maksymalna granica dotyczyła młodszego wnioskodawcy, w przypadku pary czy małżeństwa starającego się o kredyt z dopłatą MDM.
Po wprowadzeniu nowelizacji warunek wieku przestał obowiązywać osoby oraz małżeństwa wychowujące minimum 3-kę dzieci oraz kredytobiorców dodatkowych, którzy przystępują do kredytu wraz z nabywcą nieruchomości. W obu przypadkach kredytobiorca może mieć nawet 60 lat, warunek MDM dotyczący wieku maksymalnego go nie obowiązywał.
info17 Kolejnym z warunków MDM, który należy spełnić jest tzw. warunek pierwszej nieruchomości. Kredytobiorca chcąc uzyskać dofinansowanie od państwa nie może być właścicielem, żadnej innej nieruchomości – mieszkania czy domu jednorodzinnego.
Po zmianach w programie Mieszkanie dla Młodych warunek pierwszej nieruchomości nie obowiązuje osób oraz małżeństw wychowujące co najmniej 3-kę dzieci, jak i kredytobiorców przystępujących do kredytu wraz z nabywcą nieruchomości.
Celem dofinansowania do zakupu nieruchomości ułatwienie nabycia pierwszego, własnego mieszkania czy domu. W przypadku rodzin wielodzietnych, jest to możliwość polepszenia warunków lokalowych i zakup większej, bardziej komfortowej nieruchomości.
info18 Kolejnym na liście warunków MDM jest powierzchnia nabywanej nieruchomości. Dopłatę MDM uzyskujemy dla mieszkań do maksymalnej powierzchni 75 m kw. oraz domów jednorodzinnych do 100 m kw. Metraże te dotyczą singli, małżeństw oraz par pozostających w związkach nieformalnych, zarówno posiadających maksymalnie dwójkę dzieci, jak i bezdzietnych.
Natomiast rodzina z minimum 3-ką dzieci może liczyć na dodatkowe 10 m kw. I tak, w ich przypadku maksymalna powierzchnia mieszkania może wynosić nie więcej niż 85 m kw., a domu 110 m kw.
info19 Po zmianach, od pierwszego września 2015 roku, można uzyskać dopłatę MDM, nie tylko na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, ale również na zakup nieruchomości na rynku wtórnym. Mieszkania z rynku wtórnego pochodzić mogą od osób fizycznych i prawnych, firm, spółdzielni mieszkaniowych, jak również z licytacji komorniczych. Należy jednak upewnić się czy bank na pewno przewiduje taką możliwość.
info20 Warunkiem uzyskania państwowego dofinansowania jest także maksymalna cena, którą kupujący musi zapłacić za metr kwadratowy nieruchomości. Wcześniej, przed nowelizacją Bank Gospodarstwa Krajowego publikował limity cenowe dla poszczególnych województw jedynie dla rynku pierwotnego. Po wprowadzeniu możliwości zakupu mieszkania także na rynku wtórnym został ustalony współczynnik przeliczeniowy określający limity cenowe dla rynku wtórnego i pierwotnego. Wynosi on odpowiednio 1,1 ustalonej przez BGK wartości dla nieruchomości od dewelopera oraz 0,9 dla tych, pochodzących z rynku wtórnego.
info21 W zależności od statusu cywilnego kredytobiorcy BGK przewidział różny poziom dofinansowania. Singiel, małżeństwo oraz pary w związkach nieformalnych mogą otrzymać 10% dofinansowania. Jeżeli wcześniej wymienione osoby posiadają jedno dziecko dopłata wzrasta do wysokości 15 % wartości nieruchomości. Na drugie dziecko zostało przewidziane kolejne 5%. Single, małżeństwa oraz pary z minimum 3-ką dzieci mogą liczyć nawet na 30% dofinansowania.
Dopłaty liczone są maksymalnie do powierzchni 50 m2. Wyjątek stanowią single, małżeństwa oraz pary z minimum 3-ką dzieci. W ich przypadku dofinansowanie naliczane jest od 65m kw. nieruchomości.BGK przewidział także dodatkowe 5% dopłaty, jeżeli w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione 3 lub kolejne dziecko. Jednak na dodatkową dopłatę można liczyć jedynie przez 5 lat od zaciągnięcia kredytu.
info22 Na największą możliwą dopłatę w ramach Mieszkanie dla młodych mogą liczyć warszawiacy wychowujących co najmniej 3-kę dzieci. Mogą oni uzyskać nawet ponad 136 tysięcy złoty. Kwota ta uwzględnia również dopłatę za urodzenie kolejnego dziecka w ciągu 5 lat.
INFOGARFIKA_ZMIANY MDM3_1100px limity-01 BGK co kwartał publikuje limity cenowe. Limity te ustalone są dla poszczególnych miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim oraz pozostałych gmin. Od września, po nowelizacji programu MDM, na mapie obok limitów cenowych dla rynku pierwotnego są dodatkowo limity cenowe dla rynku wtórnego.
  • manowce

    hmm, w infografice jako opcja jest „związek z dzieckiem”, ale w pytaniach i odpowiedziach napisane, że tylko małżeństwa z dzieckiem. to jak to w końcu jest?