MDM - Mieszkania dla młodych

MdM, a budowa domu

Program zakłada zwrot osobą fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania lub domu. O zwrot wydatków można się ubiegać kiedy:

 • wydatki związane z budową lub nadbudową zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • -pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014r.

Zwrot wydatków dotyczy materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004. Były opodatkowane 7% stawką podatku, a od 1 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT. Poniesione wydatki powinny być udokumentowane fakturami na osobę fizyczną od dnia wydania pozwolenia na budowę.

Kwota zwrotu podatku dla stawki 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktury, nie więcej natomiast niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m² powierzchni użytkowej i 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22% wnioskodawca może uzyskać:

– 65,22% dla stawki 23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktury. W przypadku osób będących w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obu małżonków.

Wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem podatku znajduje się w obwieszczeniu ministra  do spraw budownictwa, lokalnego planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem ds. finansów publicznych (możemy dać linka albo coś bo ten wykaz ma 15str, masz go w załączniku).

Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Powinien on zostać złożony najpóźniej do 31 grudnia roku w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

 • Cześć, to jest komentarz.
  Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.

 • Emily

  Baaardzo fajna ta możliwość 🙂 Podoba mi się! Szkoda, że tak trudno wchodzi ona w życie w rzeczywistości…

  Pozdrawiam!
  budowa domów Wrocław