MDM - Mieszkania dla młodych

Limity MDM

Oblicz dopłatę
Program Mieszkanie dla Młodych, to rządowy program dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup pierwszego mieszkania. Polacy mogą korzystać z dopłat już od 1 stycznia 2014 roku i chociaż początki były dosyć ciężkie, a zaplanowane budżety na lata 2014 i 2015 był nie wykorzystane, to nowelizacja programu odwróciła sytuację. Po wprowadzeniu znaczących zmian program cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Aby uzyskać jednak dofinansowanie wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania należy spełnić szereg warunków. Warunki te dotyczą zarówno beneficjenta, jak i nieruchomości.

Jednym z warunków jest określona, maksymalna cena mieszkania za metr kwadratowy. Po wprowadzonej nowelizacji programu MdM rozróżniamy dwa poziomy limitów cenowych – limity cen 1m2 nieruchomości na rynku pierwotnym oraz analogicznie limity MdM na rynku wtórnym.

Dodatkowo poziomy limitów cenowych MdM różnią się w zależności od lokalizacji nieruchomości. Dlatego też mamy różne maksymalne ceny dla poszczególnych:

– miast wojewódzkich

– gmin sąsiadujących ze stolicą województwa

– pozostałych gmin.

Wyjątek stanowią województwa lubuskie oraz kujawsko-pomorskie, gdzie oprócz stolicy województwa jest drugie miasto. Dlatego też w tym przypadku ustalone są limity cenowe mdm dla dwóch miast w danym województwie oraz sąsiadujących z nimi oraz pozostałych gmin.

Limity cenowe dla poszczególnych miast i gmin są zmienne. BGK na swojej stronie internetowej publikuje co kwartał nowe limity cenowe określające maksymalną cenę mieszkania kwalifikującego się do dopłaty dla każdej z lokalizacji. W większości przypadków analizowanych od początku trwania programu Mieszkanie dla Młodych, są to drobne zmiany.

BGK co kwartał aktualizuje limity cenowe. Od 1-go kwietnia 2016 r. limity MDM wynoszą:

Lokalizacja Limit MdM ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIQ’16 Limit MdM ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIQ’16 Kwota dopłaty do 1m2 IIQ’16
Wrocław 4 239,00 5 181,00 4 710,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 796,20 4 639,80 4 218,00
pozostałe miasta 3 353,40 4 098,60 3 726,00
Bydgoszcz 3 907,80 4 776,20 4 342,00
Toruń 3 907,80 4 776,20 4 342,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 557,03 4 347,48 3 952,25
pozostałe miasta 3 206,25 3 918,75 3 562,50
Lublin 3 886,43 4 750,08 4 318,25
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 460,10 4 229,01 3 844,55
pozostałe miasta 3 033,77 3 707,94 3 370,85
Gorzów Wlkp. 3 447,45 4 213,55 3 830,50
Zielona Góra 3 447,45 4 213,55 3 830,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 263,63 3 988,88 3 626,25
pozostałe miasta 3 079,80 3 764,20 3 422,00
Łódź 3 480,75 4 254,25 3 867,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 205,13 3 917,38 3 561,25
pozostałe miasta 2 929,50 3 580,50 3 255,00
Kraków 4 286,70 5 239,30 4 763,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 864,38 4 723,13 4 293,75
pozostałe miasta 3 442,05 4 206,95 3 824,50
Warszawa 5 198,16 6 353,30 5 775,73
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 746,34 4 578,86 4 162,60
pozostałe miasta 3 121,96 3 815,72 3 468,84
Opole 3 262,95 3 988,05 3 625,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 099,60 3 788,40 3 444,00
pozostałe miasta 2 936,25 3 588,75 3 262,50
Rzeszów 3 750,75 4 584,25 4 167,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 509,78 4 289,73 3 899,75
pozostałe miasta 3 268,80 3 995,20 3 632,00
Białystok 3 859,20 4 716,80 4 288,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 623,18 4 428,33 4 025,75
pozostałe miasta 3 387,15 4 139,85 3 763,50
Gdańsk 4 107,60 5 020,40 4 564,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 920,85 4 792,15 4 356,50
pozostałe miasta 3 734,10 4 563,90 4 149,00
Katowice 3 968,55 4 850,45 4 409,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 558,38 4 349,13 3 953,75
pozostałe miasta 3 148,20 3 847,80 3 498,00
Kielce 3 899,48 4 766,03 4 332,75
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 400,12 4 155,70 3 777,91
pozostałe miasta 2 900,77 3 545,39 3 223,08
Olsztyn 3 945,15 4 821,85 4 383,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 451,73 4 218,78 3 835,25
pozostałe miasta 2 958,30 3 615,70 3 287,00
Poznań 4 757,40 5 814,60 5 286,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 003,56 4 893,24 4 448,40
pozostałe miasta 3 336,30 4 077,70 3 707,00
Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 442,73 4 207,78 3 825,25
pozostałe miasta 3 190,05 3 898,95 3 544,50