MDM - Mieszkania dla młodych

Finansowanie 2014-2018

Wprowadzony 1 stycznia 2014 roku program Mieszkanie dla Młodych będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Państwo na realizację projektu przeznaczy ok. 3,6 mld zł., nie licząc wydatków budżetowych na zwrot części poniesionych wydatków przy zakupie materiałów budowlanych. Środki będą pochodzić z wpływów do budżetu państwa powstałych z likwidacji ulgi budowlanej.

Dofinansowanie w ramach programu MdM jest ograniczone do określonej wysokości, której w danym roku nie można przekroczyć. Na dofinansowanie zgodnie z założeniami,  w ramach programu zostanie przeznaczone:

600 mln zł – w 2014 r.
715 mln zł – w 2015 r.
730 mln zł – w 2016 r.
746 mln zł – w 2017 r.
762 mln zł – w 2018 r.

W przypadku wyczerpania rocznych rezerw Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi wstrzymanie naboru wniosków kredytowych. Według ekspertów pieniędzy nie powinno zabraknąć, program dopłat obejmie 25 tys. mieszkań rocznie. Jest zatem o co walczyć w myśl zasady kto pierwszy ten lepszy.