MDM - Mieszkania dla młodych

Czy w 2016 roku wystarczy pieniędzy na dopłaty MDM?

Zmiany wprowadzone w programie „Mieszkanie dla Młodych” zdecydowanie wpłynęły na zainteresowanie dofinansowaniami oferowanymi przez rząd na zakup pierwszego mieszkania. Istnieją realne podejrzenia, iż w kolejnych latach budżet przeznaczony na ten cel może okazać się niewystarczający. W związku z tym dopłat mogą nie otrzymać wszyscy zainteresowani.

Możliwość zakupu mieszkania w ramach MDM zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórym z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania dopłatą do kredytu hipotecznego w szczególności tych, którzy mieszkają na obszarach, gdzie rynek deweloperski nie rozwija się zbyt prężnie.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost liczby chętnych na rządowe pieniądze są bez wątpienia nowe warunki dla rodzin wychowujących minimum trójkę dzieci. Uważa się, iż zniesienie w ich przypadku kryterium wieku maksymalnego, kryterium pierwszej nieruchomości oraz zwiększenie maksymalnych powierzchni nieruchomości, a przy tym zwiększenie dopłaty nawet do 30% będzie miało realny wpływ na liczbę potencjalnych beneficjentów.

Pula pieniędzy przeznaczona na dopłaty MDM

Na każdy rok funkcjonowania programu została zaplanowana określona kwota pieniędzy z łącznej puli ponad 3,5 mld pln. I tak odpowiednio w roku 2014 na dopłaty do wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych przeznaczone zostało 600 000 000,00 PLN, a w 2015 już 715 000 000,00 PLN. W kolejnych latach suma pieniędzy będzie się stopniowo zwiększać, wynosząc 730 000 000,00 PLN w 2016, 746 000 000,00 PLN w 2017 oraz 762 000 000,00 PLN w ostatnim roku funkcjonowania programu.

 

Wyszczególnienie Lata
Ustawa budżetowa Limity wydatków Funduszu Dopłat określone w art. 36 ust. 1
2014 2015 2016 2017 2018
Kwota maksymalnego limitu środków zaplanowanych na udzielenie wsparcia w tys. złotych 600 000,00 715 000,00 730 000,00 746 000,00 762 000,00
Kwota dostępnego limitu środków zaplanowanych na udzielenie wsparcia w tys. złotych 570 000,00 679 250,00 365 000,00 373 000,00 381 000,00
Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców o finansowe wsparcie przekazanych do BGK 207 254,34
34,54%
491 719,55
68,77%
150 188,04
20,57%
16 395,85
2,20%
257,86
0,03%
Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców mieszkań oraz dodatkowego finansowego wsparcia. 207 254,34
34,54%
412 808,51
57,74%
114 519,89
15,69%
10 939,56
1,47%
74,83
0,01%

 

Wykorzystanie środków programu Mieszkanie dla Młodych

Niestety w pierwszym roku program wsparcia młodych w zakupie pierwszego mieszkania nie cieszył się zbyt dużym powodzeniem. Z przeznaczonej na ten rok puli, jak podaje BGK nie została wykorzystana nawet połowa środków. Polacy skorzystali z 34,54% dostępnych na 2014 rok pieniędzy, co przekłada się na kwotę 207 203 685,70 zł. Pozostałe pieniądze nie zostaną według zasad programu przekazana na lata kolejne.
W roku 2015 jest już zdecydowanie lepiej. Do końca października zostało wykorzystane 57,74% rocznego budżetu (412 601 707,97 zł).
Pomimo tego, że do nowego roku pozostało ponad miesiąc czasu, Polacy złożyli już wnioski o dofinansowanie na lata kolejne. I tak 2016 mamy już zarezerwowane 15,69% puli rocznej, co daje nam 114 519 892,97 zł, 10 939 555,95 zł na rok 2017 oraz 74 833,40 zł na 2018.
Reasumując, do końca ubiegłego miesiąca rząd wypłacił beneficjentom programu Mieszkanie dla Młodych łącznie ponad 530,6 mln zł.