MDM - Mieszkania dla młodych

Co z dopłatą MdM?

Z dniem 15 marca 2016 roku, BGK opublikował na swojej stronie oficjalny komunikat, o wyczerpaniu 95% puli środków przeznaczonych na rok bieżący.

Co oznacza to dla osób starających się o mieszkanie z dopłatą?

W związku z tym, że założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”, wspierającego Polaków w nabyciu ich pierwszego mieszkania, nie przewidują przesuwania środków nie wykorzystanych w latach ubiegłych, ani też z przyszłorocznej puli, banki z dniem 16 marca przestaną przyjmować wnioski o kredyt z dofinansowaniem od państwa na rok 2016.

Co dalej z programem MDM?

Nie mniej jednak, fakt wyczerpania puli środków przeznaczonych na rok bieżący nie oznacza zakończenia programu Mieszkanie dla Młodych. Wnioski o kredyt z dopłatą można składać nadal. Jest jednak jeden warunek. Sprzedający musi wyrazić zgodę na przekazanie części pieniędzy pochodzących z dopłaty MdM w roku następnym.

W przypadku rynku pierwotnego sytuacja jest dosyć prosta. Jeżeli kupujemy mieszkanie, którego oddanie planowane jest na rok 2017, deweloper otrzyma pieniądze w tymże roku.

Innym rozwiązaniem jest wynajem mieszkania od dewelopera lub umowna kaucja zwrotna, która dla dewelopera będzie zabezpieczeniem transakcji, a w momencie wpłynięcia na konto inwestora środków z MdM oddana kupującemu.

Zdecydowanie trudniej mają osoby kupujące mieszkanie na rynku wtórnym. Oczywistym jest, że nie każdy sprzedający musi wyrazić chęć odroczenia do przyszłego roku wypłaty części należności.

Będą dodatkowe pieniądze na dopłaty?

Jest jednak nadzieja na zwiększenie budżetu na dopłaty. W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy MdM, która miałaby zwiększyć środków na kolejne lata.